Snøkam logo Tilbake

Håkon Grøtte

Seniorutvikler i Snøkam 💻 🕺🏼

Håkon Grøtte
hakon.grotte@snokam.no
+47 473 73 577
Håkon har solid erfaring som fullstack-utvikler, med en spesiell styrke innenfor backend. Han viser særlig interesse for hendelsesdrevne applikasjoner, Apache Kafka, Kotlin JVM med forskjellige rammeverk (Spring Boot, Ktor, Micronaut), reaktive applikasjoner, skytjenester (AWS/Azure/GCP), søkemotorer som ElasticSearch, og container-teknologi inkludert Kubernetes og Docker. I prosjekt hos Politiet hadde Håkon ansvar for et personregister kalt Watchlist, som både fullstack-utvikler og arkitekt, hvor han ledet teknologiske valg og løsninger i teamet. Hans strategiske bruk av Apache Kafka for å dekoble tjenestene bidro til en fleksibel og robust arkitektur, samtidig som han navigerte utfordringene knyttet til eventual consistency. Gjennom tverrfaglig samarbeid var Håkon instrumental i å forme saksbehandlingsløsningen for Watchlist, og hans tekniske innsikt og lederskap sikret suksessen til et kritisk EU-prosjekt for kunden. For Multiconsult viste Håkon stor innovasjonsevne ved å adressere en unik bransjeutfordring med kreative og effektive løsninger. Hans ledelse av prosjektet fra konseptualisering til produksjon, som prosjektets eneste utvikler, understreker hans kompetanse og tilpasningsdyktighet i dynamiske prosjektmiljøer. Håkon spilte en viktig rolle i flere prosjekter hos Telia, blant annet i transformasjonen av en utdatert kundeportal til en moderne og høyt effektiv plattform. Implementeringen av et Elasticsearch-cluster som edge cache løste utfordringer med systemlatens og forbedret API-ytelsen betydelig, noe som illustrerer hans dyktighet i å finne avanserte løsninger for å forbedre brukeropplevelsen og systemeffektiviteten. Håkon verdsetter tverrfaglig samarbeid og er dyktig i å arbeide sammen med team for å oppnå felles mål. Hans tilnærming til kontinuerlig teknisk utvikling og tilpasning understreker hans engasjement for å holde seg oppdatert med de siste trender innen webutvikling. Håkon har en mastergrad i kybernetikk og robotikk med spesialisering i autonome systemer fra NTNU.
Frontend
Backend

Prosjekter

Politiet
05.2022 - 04.2024
Prosjektet er underlagt Politiets IT-enhet og er en del av EUs program for informasjonssystemer. Tiltakene i programmet bidrar til økt sikkerhet i Europa gjennom styrket grensekontroll, migrasjonskontroll og politisamarbeid i Europa, for bedre å forebygge, avverge og bekjempe grenseoverskridende kriminalitet, ulovlig migrasjon og terrorisme. Prosjektets leveranser omfatter å: 1. Etablere en nasjonal funksjon for saksbehandling av fremreisesøknader i henhold til ETIAS-forordningen og nasjonalt regelverk. 2. Implementere en nasjonal funksjon for integrasjon mot en sentral watchlist liste, som alle Schengen + EU land er pliktige til å implementere. 3. Tilby systemstøtte til den nasjonale behandlingen av fremreisesøknader. Det skal etableres en egenutviklet løsning som bla. inkluderer to ulike brukergrensesnitt, integrasjon mot arkiv, prosess- og metodestøtte, og kryptert overføring av data til EU. 4. Tilgjengeliggjøre informasjonstjenester fra EU via nasjonal infrastruktur for dette formålet.
Apache Kafka
Kotlin
Microservices
SQL Server
Hashicorp Vault
Typescript
React
Kubernetes
Fullstack
Event driven architecture
Eventual consistency
MultiConsult
02.2022 - 05.2022
Multiconsult har en modell for å beregne om et boligrelatert lån er bærekraftig (grønt) eller ikke. Modellen er basert på vedlikehold- og oppussingsprosjekter som skal gjøres på leilighet eller småhus. Ønsket fra kunden var å utvikle en webbasert løsning i form av et REST API med tilhørende grensesnitt for å tilgjengeliggjøre modellen. Webløsningen måtte ta hensyn til og støtte fremtidige modelloppdateringer, onboarding av nye kunder og muliggjøre unik tilpasning for nye brukere av løsningen.
Azure
Terraform
Kotlin
ktor
React
TypeScript
Azure DevOps
Jira
Active Directory
Oauth2
OIDC
REST
Material UI React
Telia OnePortal
08.2020 - 01.2022
Etter sammenslåingen av Telia og Get ble det bestemt at bedriftsportaler for Mobiltelefoni og Bredbånd fra de to selskapene skulle utfases, og en ny, felles nettportal skulle utvikles. Den nye portalen ble redesignet fra bunnen av for å tilrettelegge for en konvergent opplevelse uansett hvilke tjenester kunden skulle abonnere på - et stort skritt videre fra de tidligere isolerte systemene fra separate organisasjoner. I tillegg til å tilgjengeliggjøre relevant informasjon i større grad enn de tidligere plattformene og redusere manuelt arbeid på begge sider av grensesnittet, har prosjektet utviklet seg til å sikre bedre datakvalitet på tvers av kundesegmenter inn i fremtiden.
GraphQL
ElasticSearch
Git
Kibana
Kotlin
PostgreSQL
Spring Boot
SQL Server
Oracle
AWS Elastic Container Services
Docker
AWS
Confluence
Jira
Terraform
Apache Kafka
Spring MVC&Webflux
Postman
Insomnia Rest client
Github Actions
Java Testcontainers
OpenTelementry
React
Typescript
Telia MinPortal
08.2018 - 12.2021
Prosjektet sitt formål var å utvikle en ny kundeportal med målsetting om 100% selvbetjening og være den beste kundeportalen på markedet. Den nye kundeportalen skulle være kundens verktøy for å få totaloversikt over kundeforholdet, kunne bestille alle produkter og tjenester, følge opp og spore leveranser, få oversikt over kostnader og administrere fakturaer og kostelementer, sette opp organisasjonsstruktur/fakturahierarki, legge inn og følge opp feilmeldinger, samt fungere som "Min side" for mobil (innstillinger, SMS, etc.).
ElasticSearch
GraphQL
Java
TypeScript
PostgreSQL
Spring Boot
REST
Docker
React
Fullstack
Kotlin
Apache Camel
SQL Server
Kongsberg Defence & Aerospace
06.2015 - 08.2015
Prosjektets mål var å bygge om en vannscooter til et ubemannet overflatefartøy / Unmanned Surface Vehicle (USV), slik at den kunne fjernstyres og utføre oppdrag på egenhånd. Det manuelle styringssystemet ble erstattet med egenutviklet elektronikk styrt av en Arduino og skrevet i C med integrasjon mot ROS (Robotic Operating System), et rammeverk som forenkler utvikling og drift av avanserte roboter og droner. Ytterligere moduler i C++ ble implementert for kommunikasjon med basestasjon på land, sammen med en PID-regulator (Proporsjonal Integrasjon Derivasjon) for selvkjørende funksjonalitet. Et grafisk grensesnitt ble utviklet i Qt for å kunne observere aktiv rute på kartet, sammen med nåværende posisjon, fart og retning. Teamet besto av 16 ingeniørstudenter fra NTNU som ble delt opp i undergruppene Software, Mekanikk, Regulering og Elektronikk basert på kunnskap, interesse og studieretning. Teamet jobbet smidig og lagde prototyper av de distribuerte systemene slik at potensielle utfordringer med spesifikasjoner og grensesnitt ble oppdaget på et tidlig stadium, og for å raskt utvikle et fungerende produkt. Deretter forbedret teamene systemene iterativt for økt stabilitet og ytelse. Innen sommeren var over hadde teamet en drone som kunne fjernstyres, og første versjon av moduler for selvkjørende funksjonalitet var utviklet.
C++
System testing
Systemarkitektur
Systemintegrasjon
Robotic Operating System (ROS)

Arbeidsgivere

Seniorkonsulent i SnøkamSnøkam logo
04.2024 -
Konsulent i Bredvid
08.2018 - 04.2024
Utvikler i Kongsberg Defence & Aerospace
06.2015 - 08.2015

Utdanning 🎓📚👨🏻‍🎓

Mastergrad i Kybernetikk og Robotikk med fordypning innen autonome systemer i (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU))
08.2013 - 06.2018
Masters exchange i (Technische Universiteit Delft)
09.2016 - 07.2017

Kontakt meg

Håkon Grøtte
hakon.grotte@snokam.no
+47 473 73 577