Snøkam logo Tilbake

Miljøfyrtårn

Snøkam AS tar ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet for å bidra til et mer bærekraftig samfunn er å være sertifisert Miljøfytårn, som vi oppnådde i 2023. Denne sertifiseringen innholder krav til arbeidsmiljø, håndtering av avfall, energibruk, samt innkjøp og transport av produkter og materiell. Snøkam sender inn et et klimaregnskap hvert år for å sikre at vi overholder disse kravene.

Det er viktig for oss i Snøkam å møte forventingene til kunder, samarbeidspartnere og øvrige interessenter på klima og miljø. Vi tar derfor gjerne imot tilbakemeldinger og forslag på hvordan vår påvirkning på klima og miljø kan forbedres.

Logo