Snøkam logo Tilbake

Øystein Lasson

Seniorutvikler i Snøkam 💻 🕺🏼

Øystein Lasson
oystein.lasson@snokam.no
+47 482 47 978
Øystein er utdannet sivilingeniør ved NTNU med fordypning i autonome systemer og jobber med dataplattformer, datavarehus og dataanalyse i Snøkam. Hans fokus ligger på utvikling og implementering av infrastruktur og data-løsninger i Microsoft Azure. Øystein har deltatt i flere prosjekter for store kunder, både i privat og offentlig sektor, og har også jobbet mot internasjonale kunder i store tverrfaglige team. Han jobbet tidligere som sikkerhetskonsulent med implementering og drift av Splunk Enterprise. Arbeids­oppgavene hans omfattet design av arkitektur, onboarding/kvalitets­sikring av data, visualisering av data i dashboards samt rapporter og alarmer. Hans bakgrunn innen IT-sikkerhet er en stor fordel i arbeid med infrastruktur og analyse-løsninger. Det siste året har Øystein jobbet hos Finanstilsynet der han har bidratt med design og utvikling av infrastruktur for ny analyseplattform i Microsoft Azure, basert på infrastruktur som kode og automatiserte CI/CD pipelines. Øystein er svært interessert i programmering og har tilegnet seg god kompetanse innen Python, både gjennom prosjektarbeid og prosjekter på fritiden lastet opp på Github. Han er også veldig interessert i maskinlæring, og flere av prosjektene på github benytter seg av populære rammeverk som Tensorflow
Splunk
Cloud

Prosjekter

Telenor ASA
09.2023 -
Prosjektet omfatter videreutvikling av dataplatform og modellering av loggdata, samt Python og CI/CD pipelines for automatisering. Arbeidet er organisert i Agile team, og verktøy som git, Gitlab, og Linux er sentrale.
DevOps
Jira
Git
Splunk
Python
Bash
Confluence
Linux
CI/CD
YAML
Scrum
GitLab
Dataplatform
Dataprodukter
Finanstilsynet
03.2022 - 08.2023
Kunden hadde som mål å gjøre data mer tilgjengelig for analytikere og øvrige brukere i organisasjonen. Eksisterende data var spredt over flere kilder, inkludert databaser, XML kilder og diverse Excel rapporter. Platformen ble basert på Azure Data Factory, Databricks, Python og SQL. Infrastruktur ble satt via Terraform og Github Actions (CI/CD pipelines). Data factory håndterte datalast, mens Databricks og dbt håndterte transformasjoner av data.
SQL Databricks
Azure
Azure DevOps
Azure KeyVault
Terraform
Dbt
Databricks
Azure Storage
Azure Data Factory
Python
Scrum
Dataplatform
Dataprodukter
Global Connect
01.2022 - 03.2022
Kunden ønsket å videreutvikle sin eksisterende dataplattform for å forbedre sin sikkerhetsanalyse. Kunden hadde behov for utvikling av nye dataprodukter relatert til sikkerhet samt oppsett av en hendelsesbasert mekanisme for alarmering.
Splunk
Git
Sikkerhet
Splunk Enterprise Security
Linux
DevOps
GitLab
CI/CD
Telenor ASA
01.2021 - 12.2021
Telenor hadde behov for bistand til videreutvikling av dataplatform samt modellering og normalisering av data. I tillegg var det behov for utvikling av verktøy i Python, Bash og CI/CD pipelines for automatisering.
Splunk
Git
Jira
DevOps
Scrum
Python
YAML
Linux
CI/CD
Bash
Confluence
GitLab
Stor offentlig kunde
03.2019 - 11.2020
Videreutvikling av kundens dataplatform og utvikling og gjennomgang av Python kode relatert til denne løsningen.
Git
Splunk
DevOps
Jira
Python
CI/CD
Stor privat kunde
08.2018 - 03.2019
Kunden ønsket å forbedre sin eksisterende dataplatform for å kunne tilby bedre dataprodukter internt.
Splunk
Linux
Bash
Dataplatform

Arbeidsgivere

Seniorutvikler i SnøkamSnøkam logo
08.2023 -
Seniorutvikler i ATEA AS
01.2022 - 08.2023
Senior Infrastrukturingeniør i Sopra Steria
06.2020 - 12.2021
Infrastrukturingeniør i Sopra Steria
08.2018 - 06.2020
Sommerjobb i Idletechs AS
06.2016 - 08.2016
Sommerjobb i Kongsberg Defence and Aerospace
05.2015 - 08.2015

Utdanning 🎓📚👨🏻‍🎓

Mastergrad i Kybernetikk og Robotikk i (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU))
08.2013 - 06.2018

Kontakt meg

Øystein Lasson
oystein.lasson@snokam.no
+47 482 47 978