Snøkam logo Tilbake

Simen Johnsrud

Seniorutvikler i Snøkam 💻 🕺🏼

Simen Johnsrud
simen.johnsrud@snokam.no
+47 482 63 830
Simen er en engasjert og tilpasningsdyktig fullstackutvikler med erfaring i flere varierte utviklingsmiljøer. Som base er han utdannet sivilingeniør i Datateknikk ved NTNU, med spesialisering innen kunstig intelligens. Simen er en svært allsidig utvikler med en bred teknologiportefølje. På bakgrunn av dette fungerer han vanligvis best som en fullstackutvikler, men kan også figurere som ren backend- eller frontend-utvikler. I prosjekter tar Simen på seg en leadrolle som en av de mer erfarne på teamene, og herav benytter seg av utviklererfaringen sammen med smidig metodikk for å dra teamet i riktig retning. I hans tidligere prosjekter har han fungert som tech-lead og fullstack-utvikler om hverandre. Han er god på å sette retning og levere verdi til brukerne kjapt, samtidig som han deltar aktivt i tekniske diskusjoner. Han har lang erfaring med utviklingsmiljøer som omkranser React og Kotlin, men har også implementert .Net-applikasjoner i Azure. Som fullstackutvikler har Simen også nært kjennskap til forskjellige typer databaseteknologier og skytjenester. Simen er analytisk, løsningsorientert, han liker å jobbe i team og hjelpe andre og skaper god stemning rundt seg. Han tar ansvar og kan dra med seg og lede andre når det trengs. Han har ledererfaring etter å ha sittet som oppstartsleder hos hans forrige arbeidsgiver, hvor han satt som førstehåndskoordinator og kulturell påvirker for nyansatte. Denne rollen var spesielt viktig i et selskap som i største grad satser på ansettelse av store nyutdannede kull. I tillegg til det pedagogiske er han også en inkluderende lagspiller som involverer hele det tverrfaglige miljøet i teamet. Rent teknisk forsøker Simen alltid å senke tiden det tar å komme til produksjon ved å fokusere på å stegvis levere distinkte og kvalitetssikre funksjoner som gir verdi (MVP). Videre får han svært gode tilbakemeldinger fra kunder og kolleger på sine faglige så vel som mellommenneskelige egenskaper.
Frontend
Backend
Kunstig Intelligens

Prosjekter

AutoStore
03.2023 -
Unify Analytics er et produkt som tilbyr data visuelt for partnere og sluttbrukere av AutoStores systemer. Gjennom dyp innsikt i anlegg og roboter kan man være føre var med å oppdage potensielle feil som vil komme, men også oppdage og iverksette forbedringer til løpende matrikler. Unify Analytics tilbyr derfor et dypt innsikt i hvordan deres systemer fungerer, og bruksretten gir mulighet til å forbedre produktet ytterligere.
React
Python
Typescript
Django
NAV
10.2021 - 02.2022
NAV forvalter en viktig del av velferdsstaten og har ansvaret for en av landets største og mest komplekse systemporteføljer. Etaten gjennomgår nå en omstrukturering og forbedring av egne systemer, som blant annet innebærer å splitte opp monolitter til mikrotjenester, samt innføre ny teknologi og infrastruktur. NAV er inndelt i produktområder, hvor Pensjonsområdet er det aktuelle i denne konteksten. Produktområdet Pensjons oppgave er å ivareta alle lover relatert til pensjonsutbetaling for alle minoritetsgrupper. Området består av mange teams, blant annet Team Supplerende Stønad og Team Etterlatte. Deres interessenter er henholdsvis flyktninger med uføre og familier hvor en forelder eller partner har bortkommet.
Ktor
Kotlin
Github Actions
Node.js
Google Cloud Platform (GCP)
React
TypeScript
Gradle
PostgreSQL
GraphQL
Entur
02.2020 - 06.2020
Entur tilbyr salgs- og billettløsninger for jernbanesektoren og reiseplanlegger for kollektivtransport i Norge. Den digitale porteføljen består av sluttbrukertjenester som multimodal reiseplanlegger med billettsalg på web og i app, en tavle-løsning som lar den enkelte sette opp sin egen avgangstavle, konfigurerbare widgets og en SDK som andre operatører kan benytte. Team Mobilitet har ansvar for mobilitetsløsninger i Enturs kanaler, som f.eks. sparkesykler, bysykler og fleksibel transport. Hensikten med teamet er bl.a. å samle inn data om disse nye mobilitetstilbudene, både via integrasjoner mot sparkesykkel- og bysykkelaktører, samt å lage verktøy som kan benyttes av kollektivselskapene for å modellere opp sine egne fleksible rutetilbud slik at de blir tilgjengelige i Enturs reisesøk.
React Native
Java
React
Google Cloud Platform (GCP)
TypeScript
Kotlin
Node.js
Ktor
Gradle
GraphQL
DB Schenker
06.2020 - 07.2021
DB Schenker er et globalt ledende logistikkonsern med hovedkontor i Tyskland. Deres lange historie og fotfeste i verden, gjør det til et av verdens mest kjente selskaper hva gjelder frakt og logistikk. Deres logo kan enkelt sees på veien på alle deres lastebiler eller på jernbanen på utallige kontainere. Dette oppdraget var initiert av den norske avdelingen som ønsket å bedre infrastruktur, innføre prosess og utvikle funksjonalitet i den daglige driften.
Entity Framework Core
TypeScript
.NET Core
Azure
React
C#
.Net
Sparebank1 Utvikling
08.2017 - 02.2020
Sparebank1 Utvikling er eid av alle de 14 Sparebank1-bankene man kan finne rundt om i hele landet. Utvikling sin rolle er å alltid sørge for at bankene er ledende på brukeropplevelse, funksjonaliteter og konkurransekraft. Bankene i seg selv tilbyr all type finansiering med mer. Team Finansiering jobbet først med finansiering for privatpersoner for innloggede kunder, så vel som brukere uten tilknytning til banken. Deretter vokste teamet til tre deler; fortsettelse av Team (PM) Finansiering, Boligreisen og BM Finansiering - hvor Simen fulgte sistnevnte team fra start. Bedriftsmarkedet innen finansiering er stort, med mange spennende finansieringsløsninger som lån, garantier og driftskreditter
Spring
TypeScript
React
Redux
Java
LESS
Kotlin
Maven
Finanstilsynet
06.2016 - 08.2016
Finansilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet
.Net
Redux
MSSQL
React
IF Skadeforsikring
06.2015 - 08.2015
IF er Nordens ledende forsikringsselskap, og kan skimte med flere millioner kunder. For å opprettholde deres konkurransefortrinn har systemutvikling og digitalisering vært et av de viktigste satsningsområdene i flere år.
C#
WCF
ASP.NET MVC
NServiceBus
NUnit
TypeScript
.Net
Angular

Arbeidsgivere

Seniorutvikler i SnøkamSnøkam logo
03.2023 -
Utvikler i Bekk
08.2017 - 02.2023
Utvikler - Sommerjobb i Bekk
06.2016 - 08.2016
Utvikler - Sommerjobb i ITverket
06.2015 - 08.2015

Utdanning 🎓📚👨🏻‍🎓

Mastergrad i Datateknologi m/ spesialisering innen kunstig intelligens (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU))
08.2012 - 06.2017

Kontakt meg

Simen Johnsrud
simen.johnsrud@snokam.no
+47 482 63 830