Snøkam logo Tilbake

Morten Kartevoll

Seniorutvikler i Snøkam 💻 🕺🏼

Morten Kartevoll
morten.kartevoll@snokam.no
+47 957 85 075
Morten er systemutvikler med bakgrunn fra NTNU og har en mastergrad i Datateknologi med spesialisering innen programvareutvikling. Han er sosial og er fleksibel, og kan påta seg roller som utvikler, arkitekt og teamleder i prosjekter. Gjennom karrieren har Morten spesialisert seg på backendutvikling i .Net og Azure, og har også omfattende erfaring med automatisering og DevOps. I tillegg behersker han også andre områder som app-utvikling. Morten jobber vanligvis med smidige arbeidsmetodikker som Scrum og Kanban. Han er opptatt av kodekvalitet og automatiske testing da dette direkte fører til bedre prosesser og høyere kvalitet i prosjekter, både når det gjelder vedlikehold og lesbarhet. Morten prøver alltid å forbedre prosesser og skape et læringsmiljø i teamet for å oppnå kontinuerlig forbedring. Han verdsetter også arbeidsmiljø høyt og bidrar ofte sosialt for å styrke teamfølelse, samtidig som han jobber effektivt selvstendig.
Backend
Cloud

Prosjekter

Bertel O. Steen
12.2020 -
For å forbedre drift, skalering og kontroll over integrasjonsplattformen sin ønsket Bertel O. Steen å migrere fra en monolitt til mikrotjenester, samt migrere alle tilhørende tjenester som inngår i integrasjonsplattformen til ny skystruktur. I tillegg er det et ønske om å drifte eksisterende og ny integrasjonsplattform og utvikle utvidelser av disse etter forespørsler fra kunder eller internt. Som en del av integrasjonsteamet jobbes det også med nyutvikling av integrasjoner mellom systemer, deriblant HR og lønn, dokumentasjon, og de diverse produktteamene internt i Bertel O. Steen.
.NET Core
REST API
Azure Function apps
Azure Keyvaults
.NET 6
Microservices
Azure DevOps
Azure Logic apps
.NET 3.1
Azure
Azure Event Hub
API Management
Azure Servicebus
Azure Service Bus
Sikkerhetsgruppen
05.2020 - 12.2020
For å utvide sin tjenesteportefølje og fremme tilbudet om enkel tilgang til vektere, ønsket Sikkerhetsgruppen en app til Android og iOS. Her skulle eksisterende kunder enkelt gi beskjed om det var behov for vektertjenester. Appen skulle også gi mulighet for familier å enkelt kommunisere med hverandre og for foreldre å vite hvor barna var. Appen ble utviklet med hovedsakelig React Native og Javascript/Typescript og backenden med C# supportert av diverse Azure-komponenter. Appen som ble utviklet skulle fungere i bakgrunnen og skulle i tillegg bli deployet til to forskjellige selskaper, som gjorde at stil, farge, logoer osv. måtte konfigureres.
Azure SQL
React Native
JavaScript
Azure
Typescript
Azure KeyVault
HTML & CSS
.NET Core 3
JSON
Azure Notification Hub
HTTP
REST API
Cenium AS
03.2019 - 04.2020
Utvikling av denne plattformen skulle supportere salg av hva som helst på tvers av flere systemer. PMS (Property Management System) og ARI (Availability Resource Inventory) plattformen ble bygget i Azure via et Kubernetes-kluster hvor softwaren ble deployet fra Docker og Azure DevOps. Tjenesten skulle være tilgjengelig for brukere via eksterne tjenester for å kombinere underliggende fulfillmentsystemers produkter. Plattformen ble hovedsakelig laget med mikrotjenestearkitektur, og koden ble utviklet i .Net Core. Prosjektet hadde høy fokus på automatisering av prosesser for å gjøre deploy og testing så smidig som mulig. En brukte derfor ARM-templates som IaC. Det ble brukt både scrum og kanban som utviklingsmetodikk gjennom prosjektet i et team på varierende størrelse mellom 6-8 personer.
Docker
Azure DevOps
Entity Framework
Docker Compose
XUnit
.NET Core
JSON
Micro services
PowerShell
HTTP
Azure SQL
ARM-templates
Kubernetes
Cenium Scandinavia
08.2017 - 03.2019
Prosjektet gikk ut på å forbedre ytelsen og kvaliteten til eksisterende systemer og migrere flere av disse til Azure. Dette ble blant annet gjort ved å utvikle APIer som tilgjengeliggjorde informasjon indirekte fra PMS. Det ble også satt opp en meldingsbasert tjeneste som synkroniserte data fra diverse kilder til Azure.
PowerShell
Azure
Servicebus
Octopus Deploy
C#
Entity Framework
Azure DevOps
Windows Services
Azure WebServices
JSON
.NET Framework
Python 3
HTTP
SQL Azure
Team City
TFS
XML
IF Skadeforsikring
06.2016 - 07.2016
Sommerprosjektet på Waypoint hos If Skadeforsikring var å utvikle en løsning for differensiering av versjoner av forsikringsavtaler. Her var målet å hente inn data fra flere kilder til en uniform modell som ble sammenlignet før resultatene skulle presenteres på en intuitiv måte til kunden.
MVC5
Git
Trello
C#
.NET Framework
Masteroppgave
06.2016 - 05.2017
Som en avslutning på masterprogrammet på NTNU skal en skrive en vitenskapelig oppgave undere veiledning av vitenskapelige ansatte. Oppgaven var videreutvikling av en applikasjon til barnefamilier, ved å bruke gamification for å øke motivasjon og engasjement hos brukerne. Applikasjonen skal hovedsakelig hjelpe familiene med å fordele, utføre og belønne husarbeid. Masteroppgaven var rettet mot applikasjonsutvikling og forbedring av en eksisterende prosjekt under utvikling.
Unity
C#
Git
Eksperter i Team
01.2016 - 06.2016
Ved å bruke datamaskinell kreativitet ble det laget en virtuell plante som vokste i med følgende variabler: takt, melodi, amplitude, og frekvens. Gjennom dette prosjektet var prosess og teamarbeid sentralt.
C#
Trello
St. Olavs Hospital Trondheim
08.2015 - 12.2015
Kundestyrt prosjekt er et reelt prosjekt hvor studenter ved NTNU kommer i kontakt med en faktisk kunde. I dette prosjektet ble det utviklet en kryssplatform applikasjon som skulle være et kunnskapsverktøy for leger i akuttmottaket ved St.Olavs Hospital. Dette kunnskapsverkøyet skulle lære leger hva de har lov å gjøre i vanskelige situasjoner når pasienter ankommer mottaket.
Meteor
Meteoric
Git
Trello
Cordova
Ionic
Scrum

Arbeidsgivere

Seniorutvikler i Snøkam ASSnøkam logo
02.2023 -
Utvikler i ITverket
08.2017 - 12.2022

Utdanning 🎓📚👨🏻‍🎓

Mastergrad i Datateknologi (NTNU)
08.2012 - 05.2017
Visuell simulering (HiHm)
08.2011 - 05.2012

Kontakt meg

Morten Kartevoll
morten.kartevoll@snokam.no
+47 957 85 075