Snøkam logo Tilbake

Vegard Saga

Seniorutvikler i Snøkam 💻 🕺🏼

Vegard Saga
vegard.saga@snokam.no
+47 419 17 900
Vegard er en frontend-ekspert med solid erfaring på backend-siden, og har gjennom årene tilegnet seg omfattende kunnskap innen Angular og .NET, supplert med en sivilingeniørgrad fra NTNU. Han kombinerer en ansvarsfull tilnærming med en genuin interesse for utvikling og en solid forståelse av prosjekters helhet. Vegard har som mål å levere løsninger som tilfører verdi for kundene og går gjerne utover forventningene. Som frontend-utvikler har Vegard opparbeidet seg dyp kunnskap innen Javascript og Typescript, og har holdt kurs om begge teknologiene. Selv om han har erfaring med Angular, Astro, og Vue, motiveres han av å lære nye ting og er nå i ferd med å ta en sertifisering i React for å også mestre dette rammeverket. Med et skarpt blikk for moderne designprinsipper, vektlegger Vegard brukervennlighet og verdien for sluttbrukeren i alle sine prosjekter. Han er opptatt av at løsningene har et godt responsivt design som fungerer på alle flater. Vegards nysgjerrighet og iver etter å utforske nye metoder, teknikker og design patterns gjenspeiler hans konstante innsats for å forbedre teamet og den kodebasen han arbeider med. Hans evne og ønske om å ta ansvar på tvers av teknologiske plattformer har også ført til at han har jobbet fullstack i flere prosjekter, spesielt med .NET i backend og MSSQL som database, i tillegg til bruk av Azure som DevOps-miljø. Vegard har også satt opp hosting og deployment, samt etablert pipelines i Azure. Med sin erfaring fra politikk og teamledelse har Vegard også utviklet en fantastisk evne til å kommunisere på tvers av team, opp mot produkteiere og andre. Han har gode skussmål som smidig coach og har hjulpet flere kunder bli flinkere på smidig utvikling. Senest gjorde Vegard varige endringer i IT-avdelingen ved Patentstyret ved å flytte dem fra et rigid, gammeldags tankegods til en arbeidsmetodikk som kan minne om en scrum/kanban-basert metodikk.
Prosjektledelse
Frontend
Backend

Prosjekter

Maperfo
04.2024 -
Prosjektet "Machine Maestro" er en omfattende programvareplattform utviklet for å samle og vise informasjon om over 2800 maskinleverandører. Målet med prosjektet er å tilby en brukervennlig og intuitiv plattform som forenkler prosessen med å finne, vurdere og investere i industrimaskiner. Applikasjonen er bygget ved bruk av React og Next.js for å sikre en rask og responsiv brukeropplevelse, samt en moderne og skalerbar arkitektur. MongoDB benyttes som database for å håndtere store mengder data effektivt og pålitelig. I tillegg til å tilby en robust teknisk løsning, legger Machine Maestro stor vekt på brukervennlighet og optimal ytelse. Plattformen er deployert ved hjelp av Vercel, noe som sikrer en enkel og sømløs prosess for kontinuerlig integrasjon og distribusjon. Gjennom hele utviklingsprosessen har teamet fokusert på å møte høye standarder for kvalitet og funksjonalitet, og har samtidig sørget for at plattformen er tilpasset de spesifikke behovene til både leverandører og sluttbrukere.
React
Next
MongoDB
Internprosjekt under foreldrepermisjon
09.2023 - 04.2024
Internsiden vår er blitt et produkt i seg selv. Vi har en tjeneste som inneholder alt fra lønnskalkulator, til arrangementskalender til webshop og mye mer. Prosjektet er strukturert med React NextJ og Sanity. Vegard jobbet på internprosjekt mens han var i foreldrepermisjon for å holde utvikleregenskapene hans varme.
.NET Core
React
Sanity CMS
Fürst Medisinske Laboratorium
10.2022 - 09.2023
Prosjektet målrettet mot utviklingen av en ny landingsside for Fürst, med hovedmål om å skape en side som var rask, optimalisert for søkemotorer (SEO) og fulgte de beste standardene for universell utforming (UU). Den nye siden skulle erstatte det eksisterende systemet som var basert på EPiserver/Optimizely, med et fokus på å tilby et brukervennlig grensesnitt for innholdsprodusenter uten teknisk kompetanse. Valget falt på Sanity CMS på grunn av dets fleksibilitet og brukervennlighet. Under utviklingsprosessen møtte vi utfordringer knyttet til å benytte AstroJs, et relativt nytt rammeverk på tidspunktet for prosjektet. Dette krevde en inngående utforskning og tilpasning for å utnytte rammeverkets fulle potensial, spesielt dens evne til å håndtere både statisk og dynamisk innholdslasting effektivt, noe som var essensielt for våre mål om høy ytelse og brukervennlighet. Dette arbeidet inkluderte også oppstart av opplæringsprogrammer for teamet for å sikre en jevn overgang og maksimal utnyttelse av AstroJs' funksjonaliteter. Attest - Petter Hoel (Utvikler | Fürst): Vegard er en konsulent det er en glede å jobbe med. Han er interessert og kompetent. Får han lov så setter han seg inn i det og deler gjerne på kompetansen. Han kjenner konsulentens rolle, er dyktig til å utfordre kunden når det trengs, samt gi rom for pragmatiske løsninger når det prioriteres. Viktigst av alt, han vet at god kommunikasjon løser de fleste utfordringer. Attest - Trond Valle Andersen (Leder av utviklingsavdelingen | Fürst): Vegard er en konsulent det er en glede å jobbe med. Er det noe han ikke kan, så er han ærlig nok til å være tydelig på det. Han er en teamspiller som alltid er villig til å hjelpe sine kolleger, og hans positive holdning bidrar til et godt arbeidsmiljø.
Sanity
CMS
AstroJs
Typescript
Vite
Jest
Azure DevOps
Universell Utforming
SEO
Vitest
Lighthouse
axe DevTools
Patentstyret
02.2021 - 10.2022
Vegard var engasjert i vedlikehold og videreutvikling av Patentstyrets digitale tjenester, med et spesielt ansvar for tjenester bygget med Angular. Som hovedarkitekt (tech-lead) for fyrtårnstjenesten ‘Søk’, ledet han utviklingen av innovative funksjoner, inkludert en innoverende bildesøktjeneste som tillot brukere å søke etter varemerker ved å laste opp bilder. Dette prosjektet involverte avansert integrasjon backendsystem til Ascepto via API, støttet av kunstig intelligens for bildegjenkjenning. Vegard håndterte også andre backend-oppgaver, arbeidet med Oracle-databaser og .NET-rammeverket, og spilte en nøkkelrolle i organisasjonens overgang til skyløsninger, hvor han var en sterk forkjemper for migrering til skybasert infrastruktur. Attest - Freddy Strømmen (Produkteier og konsulentansvarlig | Patentstyret): Vegard jobbet som «tech-lead» i vårt team som har ansvar for Patentstyret sine digitale kundetjenester. Fokusområdet var våre nyeste tjenester bygget med Angular-rammeverket. Et prosjekt som nevnes spesielt var å realisere Bildesøk i vår Søketjeneste, et søk hvor kunder kan laste inn et figurativt varemerke og finne eventuelt lignende varemerker. Dette søket har integrasjon via API til bakenforliggende AI støttet bildesøk. Som prosjektleder for sist nevnte kunne jeg delegere veldig mye til Vegard. Jeg (prosjektleder / produkteier for tjenestene) opplever Vegard som selvstendig, drivende, nysgjerrig og kunnskapssøkende. Hans sterke interesse for smidig, metodikk og gode kommunikasjonsevne, gir muligheter for flere roller enn ren utvikling. Attest - Oscar Conrad (Utvikler / Konsulent for Patentstyret): I løpet av tiden vi jobbet sammen, viste Vegard seg å være en dyktig og hardtarbeidende utvikler, med solid forståelse for både teori og praksis. Vegard demonstrerte god arbeidsetikk og ansvarlighet i sitt arbeid. Han er teknisk dyktig og klarte å håndtere arbeidsoppgaver effektivt, samtidig som han bidro positivt til arbeidsmiljøet. En viktig egenskap ved Vegard er hans initiativ til å dele sin kunnskap med teamet. Med hans gode kommunikasjonsevner har han aktivt bidratt til faglig utvikling innad i prosjektteamet, noe som har vært til stor hjelp for både individuell og felles fremgang. Jeg er trygg på at Vegard vil være en verdifull tilvekst til ethvert utviklingsteam, gitt hans faglige kompetanse og positive innstilling. Jeg anbefaler ham på sterkeste.
Angular
.NET
Oracle
MySQL
Azure
Azure DevOps
Smidig coach
Universell Utforming
ElasticSearch
SEO
Azure Test Suites
Jasmine
Lighthouse
Barnekreftforeningen
05.2021 - 09.2021
Prosjektet var et sommerprosjekt organisert av ITverket, hvor Barnekreftforeningen ønsket en automatisert løsning for registrering av både kilometer og deltakere. Formålet med prosjektet var å skape en ny applikasjon med et leaderboard, integrert med Strava, en populær løpeapp. Applikasjonen ble designet for å være fleksibel, slik at den kan tilpasses og benyttes i fremtidige arrangementer med minimale justeringer. Applikasjonen ble skrevet med Angular og .NET.
Azure
Scrum master
Angular
.NET
Azure DevOps
If Skadeforsikring
11.2020 - 12.2020
"Digital Skademelding" er et prosjekt, forsøkt solgt til If Skadeforsikring. Prosjektets hensikt var å lage et digital skadeskjema som skulle forenkle og digitalisere prosessen rundt kollisjon og skadeoppgjør. Koden ble skrevet i Angular med .NET som backend, og fungerte som en progressiv web app, tilgjengelig for alle flater og skjermstørrelser. Prosjektet ble senere videreført og gjennomført av Ifs egne utviklere.
Azure-arkitektur
Azure DevOps
MySQL
Teamlead
Sikkerhetsgruppen
04.2020 - 10.2020
For å utvide sin tjenesteportofølje og fremme tilbudet om enkel tilgang til vektere, ønsket Sikkerhetsgruppen en app til Android og iOS. Her skulle eksisterende kunder enkelt gi beskjed om det var behov for vektertjenester. Appen skulle også gi mulig for familier å enkelt kommunisere med hverandre og for foreldre vite hvor barna var. Appen ble utviklet med hovedsaklig React Native og Javascript/Typescript og backenden med C# supportert av diverse Azure komponenter. Appen som ble utviklet fungerte i bakgrunn og ble i tillegg deployet til to forskjellige selskaper som gjorde at stil, farge, logoer osv måtte konfigureres.
React
React Native
Typescript
iOS
MySQL
Treffer
03.2019 - 05.2020
LeadDesk
PHP
Quedro
Zisson
Recman
Cenium Scandiavia
11.2019 - 04.2020
Programmet er skrevet i C#, .NET Framework, med integrasjon mot SQL-database. Han har vært involvert i flere prosjekter, inkludert integrasjon av et nytt CRM - IDeaS og utvikling av nytt importverktøy. Han har vært pådriver for at teamet skal heve sin kvalitet på sin overlevering av kode til git. Vegard satt gjennom hele perioden som et ordinært medlem av utviklings-teamet til selskapet.
.NET Framework
MSSQL
IDeaS
Azure DevOps
Fortum Tellier
05.2019 - 09.2019
Prosjektet handlet om å lage et dashboard for håndtering av fakturaer. Applikasjonen skulle kunne vise alle steg en saksbehandler måtte trenge for å håndtere hver faktura effektivt. Den nye applikasjonen samlet informasjon fra tre databaser og samlet brukergrensesnittet til hver av dem inn i en brukervennlig opplevelse. Applikasjonen endte med å effektivisere arbeidsflyten, at de senere kunne redusere arbeidsstallen med en person. Nedskjæringene var tiltenkt før prosjektstart, og ble et resultat av vellykket prosjekt. Applikasjonen ble skrevet i Angular, med .NET backend, og ble produkssjonssatt ved sommerens slutt.
Azure DevOps
Teamledelse
MSSQL
Angular
Smidig coach
.NET
Universell Utforming
Eide Fysioterapi
03.2019 - 06.2019
Lenke: https://eide-fysioterapi.no Kildekode: https://github.com/vegasag/FysioWebPage
Angular
Firebase
SEO
Lighthouse
Prosjekt X
06.2018 - 04.2019
ITverket er en totalleverandør av et nytt komplett forretningssystem for konfidensiell kunde og bransje. Systemet er bygget opp rundt en microservice-arkitektur basert på ASP.Net Core og Entity Framework Core med GUI bygget i Angular. Prosjektet skal få levert data fra sitt legacy system overført til sitt nye system.
ASP.NET
TeamCity
MSSQL
Entity Framework
.NET
Docker
Angular
Octopus
Docker
Patentstyret
06.2017 - 08.2017
Prosjektet var et sommerprosjekt som varte over 6 arbeidsuker. Mandatet til prosjektet var å lage en applikasjon som var en søkemotor for søknader innen domenene patent, varemerke og design med avanserte filtreringsmuligheter. Applikasjonen skulle være komponentbasert med gjenbruke moduler på tvers av alle tre domenene, skrevet i Angular. APIet skulle bli skrevet i .NET Core med ElasticSearch som database for raskt søk. Vegards primæroppgaver var implementasjon av søk og filtrering i frontend-applikasjonen, samt design av løsningen opp mot gammel eksisterende løsning og i dialog med kunden.
MSSQL
ElasticSearch
Angular
.NET Core
Kongsberg Defence & Aerospace
2015 - 2016
Prosjektets mål var å bygge om en vannscooter til et ubemannet overflatefartøy / Unmanned Surface Vehicle (USV), slik at den kunne fjernstyres og utføre oppdrag på egenhånd. Det manuelle styringssystemet ble erstattet med egenutviklet elektronikk styrt av en Arduino og skrevet i C med integrasjon mot ROS (Robotic Operating System), et rammeverk som forenkler utvikling og drift av avanserte roboter og droner. Ytterligere moduler i C++ ble implementert for kommunikasjon med basestasjon på land, sammen med en PID-regulator (Proporsjonal Integrasjon Derivasjon) for selvkjørende funksjonalitet. Et grafisk grensesnitt ble utviklet i Qt for å kunne observere aktiv rute på kartet, sammen med nåværende posisjon, fart og retning. Teamet besto av 16 ingeniørstudenter fra NTNU som ble delt opp i undergruppene Software, Mekanikk, Regulering og Elektronikk basert på kunnskap, interesse og studieretning. Teamet jobbet smidig og lagde prototyper av de distribuerte systemene slik at potensielle utfordringer med spesifikasjoner og grensesnitt ble oppdaget på et tidlig stadium, og for å raskt utvikle et fungerende produkt. Deretter forbedret teamene systemene iterativt for økt stabilitet og ytelse. Innen sommeren var over hadde teamet en drone som kunne fjernstyres, og første versjon av moduler for selvkjørende funksjonalitet var utviklet.
Prosjektledelse
Scrum
Robotic Operating System (ROS)

Arbeidsgivere

Seniorutvikler i SnøkamSnøkam logo
02.2023 -
Utvikler/konsulent i ITverket
2017 - 2023
Prosjektleder i Kongsberg Defence & Aerospace
2015 - 2016

Utdanning 🎓📚👨🏻‍🎓

Mastergrad i Kommunikasjonsteknologi - Femårig integrert master (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU))
2013 - 2018

Kontakt meg

Vegard Saga
vegard.saga@snokam.no
+47 419 17 900