Snøkam logo Tilbake

Håkon Gjertsen Norbye

Seniorutvikler i Snøkam 💻 🕺🏼

Håkon Gjertsen Norbye
hakon.gjertsen@snokam.no
+47 467 69 233
Håkon er en engasjert og tilpasningsdyktig produktutvikler med bred kompetanse innen C++. Han har en bakgrunn fra kybernetikk og robotikk ved NTNU, med en spesialisering innen sanntidssystemer. Han har tidligere jobbet innenfor sikkerhet og digital infrastruktur som Splunk arkitekt hos store offentlige kunder, hvor han jobbet med konfigurering og deployering av større log-plattformer. Deretter gikk han videre til å jobbe som produktutvikler i tyngre tekniske prosjekt med spesialisering i C++ hos både nordiske og internasjonale kunder. Her har han hatt roller som prosjektleder og utvikler, og har levert gode resultater med fokus på kvalitet, sikkerhet og godt samarbeid. Som konsulent har han arbeidet i store, tverrfaglige agile team, der han har samarbeidet tett med eksperter innenfor et bredt spekter av fagområder. Denne brede eksponeringen har gitt ham evnen til å tilnærme seg problemløsning fra ulike vinkler, som gjør Håkon til en verdifull ressurs i prosjekter som krever flerfaglig innsikt og samarbeid. Håkon er også dypt engasjert i sitt faglige ansvar og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Han legger vekt på å skape et positivt og produktivt arbeidsmiljø i teamene han er en del av.
Embedded
Splunk
C++

Prosjekter

BikeLoop
03.2023 - 10.2023
Prosjektet sitt formål var videreutvikling av kontrollsystemet til BikeLoop og testing før lansering for beta-brukere. Her samarbeidet Håkon primært med daværende CTO i BikeLoop med å videreutvikle og teste produktet. Etter sommeren ble det produsert en MVP av et nytt produkt ved navn Flex, et mindre, mer fleksibelt og modulært produkt for sykkelparkering. Her ble prosjektet gjennomført av et tverrfaglig team som jobbet smidig ved å bruke prosessrammeverk SCRUM.
C++
CDP Studio
GitHub
Modbus
SQLite
Linux
Jira
Confluence
Googletest
Embedded
Azure IoT Hub
MQTT
Github Actions
GasSecure
10.2022 - 03.2023
Prosjektet sitt formål var videreutvikling av en trådløs gassdetektor og kvalitetssikring av kodebase i henhold til Autosar sin kodestandard for sikkerhetskritiske systemer samt andre krav for SIL 2 sertifiserte systemer. Prosjektet ble gjennomført av et internasjonalt team bestående av utviklere fra Norge, Tyskland og Polen. Utviklingsteamet ble ledet fra Tyskland og jobbet smidig ved å bruke prosessrammeverk Kanban.
C++
Bash
GitHub
Catch2
AutoSAR
Trompe L'oeil mock Framework
SIL 2
Safety critical systems (SCS)
Linux
Enhetstesting
Jenkins
Embedded
Python
BikeLoop
01.2022 - 09.2022
Prosjektet sitt formål var å utvikle et ​​kontrollsystem for ordre/feil-håndtering, tilhørende hardware, med grensesnitt mot en cloud-applikasjon​​ og et PLC-system. Systemet stilte strenge krav til redundans, sikkerhet og tilgjengelighet. Prosjektet ble gjennomført av et tverrfaglig team med utviklere og mekanikere fra både Norge og Sverige. Utviklingsteamet jobbet smidig og fulgte prosessrammeverk SCRUM.
Jira
C++
CDP Studio
GitHub
Confluence
Linux
Modbus
SQLite
MQTT
Bash
Ansible
Embedded
Azure IoT Hub
Cisco
03.2021 - 01.2022
Prosjektets formål var å fullføre utviklingen av Desk Hub, en modulær og selvstendig videoenhet som kjører Webex RoomOS. Enheten skulle støtte tilkobling av ekstern skjerm, et Webex Desk-kamera, og hvis ønskelig et headset. Den skulle også støtte lading av bærbare datamaskiner, lading av telefon, deling og paring trådløst, med mer.
C++
Linux
Wayland
Bash
Weston
Embedded
C
Telenor ASA
01.2020 - 02.2021
ITI sitt formål er drift og videreutvikling av Telenor sin Splunk plattform. Dette inkluderer deployering av Splunk konfigurasjonsfiler, onboarding av log-data, automatisering, testing, oppgradering og utvikling av nye tjenester.
Ansible
Regex
Splunk
Splunk Arkitektur
Splunk CIM
Molecule
Linux
Syslog
Docker
SPL (Splunk)
Sikkerhet
Overvåkning
Python
Vann og Avløpsetaten
10.2019 - 01.2020
Prosjektet var relatert til sikkerhet og overvåkning i etaten.
Overvåkning
Sikkerhet
Syslog
Splunk
Python
Regex
SPL (Splunk)
DNV GL
01.2019 - 07.2019
Prosjektet sin hensikt var å hjelpe DNV med å bygge intern kompetanse innen autonome fartøy og implementere et sanntids sensor-fusion system på modellbåten Revolt. Prosjektet bygget videre på arbeidet som var gjort tidligere innen sensor-fusion og single target tracking på ReVolt.
Sensor fusion
Single target tracking
C++
Python
Lidar
Sanntids objekt deteksjon
Neurale nettverk
Clustering
Linux
Multisensor kalibrering
ROS
Transformasjoner
Kongsberg Defence & Aerospace
07.2015 - 08.2015
Prosjektets mål var å bygge om en vannscooter til et ubemannet overflatefartøy / Unmanned Surface Vehicle (USV), slik at den kunne fjernstyres og utføre oppdrag på egenhånd. Det manuelle styringssystemet ble erstattet med egenutviklet elektronikk styrt av en Arduino og skrevet i C med integrasjon mot ROS (Robotic Operating System), et rammeverk som forenkler utvikling og drift av avanserte roboter og droner. Ytterligere moduler i C++ ble implementert for kommunikasjon med basestasjon på land, sammen med en PID-regulator (Proporsjonal Integrasjon Derivasjon) for selvkjørende funksjonalitet. Et grafisk grensesnitt ble utviklet i Qt for å kunne observere aktiv rute på kartet, sammen med nåværende posisjon, fart og retning. Teamet besto av 16 ingeniørstudenter fra NTNU som ble delt opp i undergruppene Software, Mekanikk, Regulering og Elektronikk basert på kunnskap, interesse og studieretning. Teamet jobbet smidig og lagde prototyper av de distribuerte systemene slik at potensielle utfordringer med spesifikasjoner og grensesnitt ble oppdaget på et tidlig stadium, og for å raskt utvikle et fungerende produkt. Deretter forbedret teamene systemene iterativt for økt stabilitet og ytelse. Innen sommeren var over hadde teamet en drone som kunne fjernstyres, og første versjon av moduler for selvkjørende funksjonalitet var utviklet.
ROS
InterMAPhics
InterCOM DDS
C++
Qt

Arbeidsgivere

Seniorutvikler i SnøkamSnøkam logo
03.2023 -
Senior Development Engineer i Data Respons R&D Services
04.2022 - 02.2023
Development Engineer i Data Respons R&D Services
03.2021 - 03.2022
Infrastructure Engineer i Sopra Steria
08.2019 - 02.2021
Masteroppgave i NTNU
01.2019 - 07.2019
Summer Internship i Kongsberg Defence & Aerospace
07.2015 - 08.2015

Utdanning 🎓📚👨🏻‍🎓

Master i Kybernetikk og Robotikk med spesialisering i sanntidssystemer (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU))
08.2013 - 07.2019

Kontakt meg

Håkon Gjertsen Norbye
hakon.gjertsen@snokam.no
+47 467 69 233