Snøkam logo Tilbake

Kristoffer Finckenhagen

Seniorutvikler i Snøkam 💻 🕺🏼

Kristoffer Finckenhagen
kristoffer.finckenhagen@snokam.no
+47 976 60 923
Kristoffer er en fullstack-utvikler og teamleder med kjernekompetanse innenfor React og .Net Core. I tillegg har han arbeidet i flere prosjekter der utvikling av CMS og Commerce har hatt fokus. Han har sin bransjeerfaring fra Flytoget, Innovasjon Norge og andre statlige organer. I tillegg til å være en kompetent utvikler har Kristoffer erfaring i rollen som ​teamleder. Her har han hatt personalansvar, ansvar for teamets utvikling og for leveranse. Han er interessert i levere effektive og bærekraftige løsninger som møter kundens behov. På grunn av sin brede erfaring og forståelse for hele stacken, i tillegg til erfaring fra teamledelse, har han bidratt til å levere flere kvalitetsløsninger. Kristoffer har gode samarbeid- og kommunikasjonsevner, han er løsningsorientert og bidrar til kulturbygging og effektivitet i teamene han er med i. Kristoffer har utdannelse som Sivilingeniør i Datateknologi, og har fra tidligere også en bachelorgrad innen Økonomi og Administrasjon.
Frontend
Backend

Prosjekter

IF Skadeforsikring
06.2022 - 2023
Polaris er teamet bak pris- og produktmotoren til alle poliser, og en av grunnpilarene i IF sine IT systemer. Her hekter både nettbutikker, frontline salg og interne ressurser seg på for å jobbe med utvikling av nye forsikringer.
.NET Core
.NET Framework
WCF
SQL Server
Cosmos DB
IIS
Azure Service Bus
NServiceBus
Splunk
CI/CD
Azure Pipelines
Bicep
TeamCity
Octopus Deploy
Azure DevOps
Innovasjon Norge
06.2020 - 05.2022
Prosjektet Prosjekthjelpen skulle fornye og erstatte opp mot 50 tidligere søknadsskjemaer. Målet var å få et nytt, større og bedre søknadsskjema som var effektivt og intuitivt å benytte. Formålet med søknaden er at den skal være modulær, og at endringer skal kunne gjøres av en redaktør, uten at utviklere involveres mer enn nødvendig. Søknadsskjema er utviklet med Sanity som CMS med klient skrevet i .Net Core. Frontend er henholdsvis utviklet i React.js/Typescript. Skjemaet er redaktørstyrt og dynamisk slik at endringer i søknadskrav kan tilpasses. Alle nye flater i prosjektet tok i bruk et nylig utviklet komponentbiblioteket for å sikre en identisk opplevelse på tvers av Innovasjon Norges webflater. Prosjektet ble gjennomført av et tverrfaglig team med en dedikert Scrum-master, produkteier, interaksjonsdesigner, designer, forretningsutviklere og systemutviklere. Prosessen var i kontinuerlig utvikling basert på innsikt fra retrospekt og måling.
.NET Core
React
Sanity CMS
Typescript
Scrum
Kanban
JSON
HTML
CSS
Javascript
Git
GitLab
GitHub
Azure DevOps
Redux
Innovasjon Norge
09.2019 - 06.2020
Digital Kundekatalog trengte et nytt søknadsskjema og ny landingsside for innloggede søkere. For å få til dette ble det utviklet et komponentbibliotek i React.js og Storybook. Komponentbiblioteket har hatt fokus på å sikre god brukeropplevelse og tilfredsstillelse av WCAG-krav, samt automatisere tilgjengelighetstesting gjennom bruk av axe accessibilitytesting og testcafe. Søknadsskjema og landingsside ble bygget ved hjelp av Sanity som CMS. Frontend og backend er henholdsvis utviklet i React.js/Typescript og .Net Core. Skjemaet er redaktørstyrt og dynamisk, slik at endringer i søknadskrav kan gjøres med minst mulig involvering av utviklere. Alle nye flater tar i bruk det nylig utviklede komponentbiblioteket for å sikre en identisk opplevelse på tvers av Innovasjon Norges webflater. Prosjektet ble gjennomført med et tverrfaglig team og har dedikert Scrum-master, produkteier, interaksjonsdesigner, designer, forretningsutviklere og systemutviklere. Prosessen er kontinuerlig i utvikling basert på innsikt fra retrospekt og måling.
React
.NET Core
GraphQL
Sanity CMS
Azure B2C
Universell utforming
WCAG
Scrum
Kanban
Git
Confluence
Slack
Jira
Typescript
Redux
Azure DevOps
Synoptik
11.2019 - 06.2020
I dette prosjektet ønsket Interoptik å lansere en løsning for e-handel og dra mest mulig veksler både teknisk og organisatorisk på det arbeidet Brilleland har gjort. Etablering av nettbutikk for Interoptik på samme robuste tjenesteplattform som Brilleland med fokus på å styrke merkevaren, selge kontaktlinser og trekke kunder til butikk gjennom effektiv timebestilling.
EpiServer
ASP .NET
inRiver PIM
EpiServer Commerce
Jira
Scrum
Synoptik
06.2019 - 06.2020
Den nye netthandelsløsningen inngår i en større satsing der Brilleland søker å komme tettere på og bli enda viktigere for sine kunder. Fokuset i videre utvikling av løsningen er å gi kundene tilgang til relevant informasjon om tidligere kjøp for enklere gjenkjøp og økt lojalitet. Dette vil også gjøre det mulig å skreddersy tilbud og tjenester til hver enkelt kunde. Brillelands løsning er basert på Episerver CMS, Episerver Commerce, Episerver Find og inRiver PIM (Product Information Management). Nettbutikken er integrert med Klarna, en godt kjent betalingsløsning i det norske markedet. Den er fullintegrert med Brillelands ERP-system Navision. Løsningen er også integrert med tjenesten Seebrite som gir innsikt og operasjonell støtte til alle, fra butikkmedarbeidere til toppledelsen.
EPiServer CMS
PIM
inRiver PIM
EPiServer
Jira
EPiServer Find
EPiServer Commerce
ASP .NET MVC
Scrum
Norges Forskningsråd
06.2019 - 09.2019
Forvaltning og vedlikehold av nettsider for Forskningsrådet, med fokus på å sette brukeren i sentrum. Formålet med hovedprosjektet var å modernisere, forenkle og øke kvaliteten i nettsidene, med mål om å forbedre opplevelsen og knytte nettsidens kjerneinnhold og struktur nærmere brukerens behov, og mindre nært organisasjonens. Videre gjøre siden oppgaveorientert og tidsriktige med hensyn til design, etablert visuell profil, interaksjoner og innhold. Brukerne skal enkelt finne frem til innhold basert på enklere innganger og meny for innhold, samt strukturer tilpasset ulikt nivå innenfor målgruppene. Etter lansering i april 2018, er vi i et kundeforhold med forvaltning, videreutvikling og vedlikehold, og fokuset er fremdeles å knytte disse målene til et langsiktig perspektiv med kontinuerlig fokus på forbedringer og justeringer. Sørge for at webredaksjonen også får utviklet nødvendige og funksjonelle tilpasninger i CMS verktøyet, etter at de har tatt dette i bruk over tid.
ASP .NET
EPiServer CMS
ASP .NET MVC
React
Microsoft Internet Information Services (IIS)
Jira
Statlig Spesialpedagogisk Tjeneste
01.2019 - 07.2019
Prosjektet Søk på læringsressurser dreide seg om å forbedre søkefunksjonaliteten. I hovedsak er det en implementasjon av integrasjon mot Google Dialogflow for å automatisere og smidiggjøre bruk av allerede eksisterende filtreringsfunksjonalitet. Oppsett og trening av Agent i google sine systemer og implementasjon av backend opp mot en ny oppdatert frontend.
EPiServer CMS
Google Dialogflow
.NET
ASP .NET MVC
Microsoft Internet Information Services (IIS)
Tekna
10.2018 - 11.2018
​​Creuna har på oppdrag fra Tekna utviklet konsept, UX-design og en klikkbar prototype av to medlemstjenester under ‘Teknas Karriereunivers’. I forkant av prosjektet gjennomførte Tekna egne brukertester som viste at tjenestene ikke traff målgruppens behov og ikke oppmuntret til bruk i seg selv. Hensikten med prosjektet var å designe en helhetlig brukeropplevelse som hjelper og inspiserer Teknas yngre målgrupper gjennom jobbsøkerprosessen. Prosjektet fulgte en smidig prosess med innsikt, konseptualisering, design, prototyping og validering.
Kundereise
Brukerreise
UX
VPD
Flytoget
10.2018 - 12.2019
Flytoget er en EpiServer (Optimizely) CMS & Commerce løsning for informasjon om, og kjøp av billetter til flytoget. Selve reiseplanleggeren baserer seg på reiseplanleggeren HAFAS fra HaCon. Teamet bestod av en prosjektleder, to backendere og en frontender, og det ble jobbet etter Scrum-metodikken.
EPiServer
C#
ASP .NET
EPiServer Commerce
ASP .NET MVC
Microsoft Internet Information Services (IIS)
Jira
Scrum
SQL Server
TeamCity
Octopus Deploy

Arbeidsgivere

SnøkamSnøkam logo
04.2023 -
Dfind
06.2022 - 04.2023
Knowit Experience
2019 - 2022
Creuna
2018 - 2020

Utdanning 🎓📚👨🏻‍🎓

Mastergrad i Datateknologi (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU))
2013 - 2018
Bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon (Høgskolen i Oslo)
2010 - 2013

Kontakt meg

Kristoffer Finckenhagen
kristoffer.finckenhagen@snokam.no
+47 976 60 923